Thông báo nghỉ học ngày 14/08/2019

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và phục vụ học viên, I Can Read tổ chức khóa tập huấn hàng năm cho nhân viên vào thứ Tư 14/08/2019. Vì vậy, I Can Read xin phép được đóng cửa trung tâm vào ngày nói trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *