fbpx

Thông báo nghỉ học ngày 14/08/2019

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và phục vụ học viên, I Can Read tổ chức khóa tập huấn hàng năm cho nhân viên vào thứ Tư 14/08/2019. Vì vậy, I Can Read xin phép được đóng cửa trung tâm vào ngày nói trên.