fbpx

Có phải sử dụng ngữ âm là cách tiếp cận tốt nhất để dạy đọc cho trẻ nhỏ?

Vào năm 1997, Quốc hội đã yêu cầu Viện Quốc gia Sức khỏe Trẻ em và Phát triển con người (một bộ phận của Viện sức khỏe quốc gia)  cùng với bộ giáo dục liên bang điều tra xem đâu là nghiên cứu tốt nhất về phương pháp dạy đọc. Động thái này nhằm mục đích kết thúc “một lần và mãi mãi” cho những tranh cãi xung quanh những phương pháp dạy đọc được ủng hộ bởi những nhóm người khác nhau

Phương pháp Phonics được kiểm định như thế nào?

Một hội đồng gồm 12 giáo sư đại học được thành lập ,một hiệu trưởng từ trường tiểu học, phụ huynh, giáo viên và một giáo viên dạy nghệ thuật ngôn ngữ từ một trường trung học,  đã xem xét lại hàng ngàn kết quả nghiên cứu thực nghiệm; tổ chức điều trần công khai mà tại đó các bậc cha mẹ, giáo viên, sinh viên, nhà khoa học và quan chức chính phủ đã chứng nhận  ; và thu thập dữ liệu của các tổ chức giáo dục hàng đầu quan tâm đến vấn đề đọc.

phương pháp ngữ âm học phonics

Vào tháng Tư năm 2000, kết quả đã được công bố trên: www.nationalreadingpanel.org. Họ chỉ ra rằng mặc dù tập đọc là một quá trình phức tạp và không phải mọi đứa trẻ đều có cùng cách học đọc, thì một phương pháp tập đọc mang tính hệ thống và dựa theo hệ thống ngữ âm (phonics) là phương pháp thu được kết quả tốt nhất . Hội đồng nghiên cứu cho biết  biết lớp mẫu giáo (lứa tuổi nhỏ nhất nằm trong phạm vi nghiên cứu )đã hoàn thiện hầu hết khả năng đánh vần và đọc từ phương pháp Phonics, và rằng đối với các em lớp 6 thì khả năng này càng được cải thiện thông qua phương pháp Phonics này.

Đối với các bé chậm phát triển và các em khuyết tật, phương pháp học dựa trên ngữ âm mang lại kết quả tích cực rõ rệt so với các phương pháp khác. Đối với những sinh viên đã có khả năng đọc tốt, thì phương pháp ngữ âm này giúp cho các em cải thiện khả năng đánh vần.

Tầm quan trọng của phương pháp Phonics trong việc hoàn thiện khả  năng đọc của trẻ.

Hội đồng nhấn mạnh rằng phương pháp hệ thống ngữ âm này cần trở thành một trong bốn thành tố trong một buổi dạy đọc. Các nhà nghiên cứu định nghĩa Phonics ( ngữ âm) là cách một chữ cái tương ứng với một âm trong tiếng Anh, và cho rằng hệ thống ngữ âm này chính là bảng hướng dẫn về âm thanh của các chữ cái được sắp xếp bài bản và theo trình tự. Ba thành tố khác cấu thành nên phương pháp tập đọc cho trẻ chính là sự ý thức về ngữ âm, sự lưu loát và sự mạch lạc trong việc đọc.

Hội động nghiên cứu chỉ ra rằng giáo viên và các bậc cha mẹ không nên chỉ dạy ngữ âm ( phonics) nếu họ mong đợi học sinh phát triển kỹ năng đọc toàn diện. Tuy nhiên phương pháp ngữ âm ( phonics) chính là một khởi đầu tuyệt vời, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ.

Xem thêm: Phương pháp Phonics là gì?